Projekt "Akademia Kompetencji ICT"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Projekt "Akademia Kompetencji ICT" jest skierowany do osób z terenu Śląska zainteresowanych pracą na stanowiskach związanych z branżą teleinformatyczną (ICT).

Oferujemy dwa kierunki: Grafik/Webmaster i Specjalista ICT.

Ten niezwykle dynamiczny projekt ma pomóc osobom poszukującym pracy oraz wkraczających w wiek 30+ w zdobyciu nowych, bardzo cennych i pożądanych przez pracodawców  na obecnym rynku pracy kwalifikacji zawodowych.

Dla kogo jest ten projekt?

Projekt jest przewidziany dla osób:, które:

ü  ukończyły 30 rok życia i pochodzą z województwa śląskiego,

ü  posiadają wykształcenie minimum średnie,

ü  są bezrobotne lub bierne zawodowo (z wykluczeniem studentów studiów dziennych)
oraz należą do jednej z grup:
kobiety, osoby niepełnosprawne,  długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby po 50 roku życia.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria i wiążesz swoją przyszłość z nowymi technologiami zgłoś się do nas jak najszybciej.

 

Szkolenia

  • Webmaster/Grafik (25 dni szkoleniowych),

Zajęcia są przewidziane głównie dla osób, dla których najważniejsza jest estetyczna sfera projektowania stron. Stąd grupy WEB będą przechodzić poszerzone szkolenia z zakresu grafiki komputerowej, łamania stron, przygotowywania kampanii internetowych.

Zakres tematyczny:

  1. Zaawansowany pakiet biurowy z praca zdalną i komunikacją współdzieloną.
  2. Grafika wektorowa.
  3. Corel/grafika rastrowa Photoshop.
  4. Tworzenie proj. www z edycją treści i pozycjonowaniem.
  5. Warsztaty tworzenia projektów grafik i stron.

W trakcie ostatnich 6 dni szkolenia wprowadzimy wypracowany przez nas model szkoleniowy "FIRMOTRON" oparty na pracy z realnymi zamówieniami (uczestnicy podzieleni na 3-os. grupy będą ćwiczyć poznane techniki pracy oraz uczyć się pracy z klientem przy tworzeniu projektów, poznają realia panujące na rynku, co przyczyni się do lepszej adaptacji w przyszłej pracy).

Po szkoleniu będziesz mógł pracować na stanowisku grafika lub rozpocząć swoją pracę przy projektowaniu stron.

Szkolenie trwa 25 dni. Zajęcia odbywają się przez większość czasu w dniach roboczych, zwykle 8 godzin dziennie od godz. 8:00 do 16:00. W czasie trwania projektu mogą odbyć się też pojedyncze zajęcia w soboty.

Uczestnicy nie mogą przekroczyć 20% nieobecności (maks. 5 dni), każda nieobecność musi być usprawiedliwiona i zgłoszona najpóźniej w dniu nieobecności, a następnie odrobiona na doradztwie indywidualnym we wskazanej przez trenera formie. Więcej na ten temat przeczytasz w zasadach finansowania uczestnictwa.

  • Specjalista ds. obsługi programów biurowych (10 dni szkoleniowych),

Zajęcia są przewidziane dla osób, dla których zaawansowana umiejętność obsługi dostępnych programów biurowych otwiera nowe możliwości na podjęcie wymarzonej pracy. Dlatego też będziemy kładli nacisk, abyś nauczył się obsługi narzędzi ICT do komunikacji i tworzenia baz danych, abyś na co dzień był ekspertem w pracy z danymi, wykorzystując zasoby Excela, samodzielnie tworząc niestandardowe funkcje w wykorzystaniem VBA. Pokażemy Ci również, jak można zoptymalizować pracę biurową  za pomocą korespondencji seryjnej, plików współdzielonych, czy harmonogramowania.

Zakres tematyczny:

1. Zaawansowany pakiet biurowy z praca zdalną i komunikacją współdzieloną.

2. Excel.

3. Podstawy grafiki.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Jastrzębiu-Zdroju, każdy uczestnik pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym. Osoby, których umiejętności obsługi komputera są niskie mogą też liczyć na dodatkowe wsparcie w tym zakresie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe (segregatory z materiałami, notes, długopis, pendrive), catering każdego dnia, stypendium szkoleniowe.

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym (ECDL). Każdy uczestnik, który go zda, a jego ilość nieobecności nie przekroczy 20% zajęć otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Jak rozumiemy staż?

Pod pojęciem stażu rozumiemy nabywanie przez osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne) umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Jest odmienna formą rozwoju zawodowego od praktyk, a różnica polega na tym, iż praktyka jest elementem szkolenia, etapem nauki realizowanym wg określonego harmonogramu zajęć pod okiem nauczyciela. Staż co do zasady bardziej przypomina pracę, wymaga większej samodzielności i umiejętności.  Uczestnicy pracują 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Stażysta/tka także pracuje pod opieką opiekuna stażu, jednak jest to bardziej opieka formalna niż merytoryczna. Różnica jest o tyle ważna, iż zależy nam na tym, by nasi stażyści pracowali na równi z pracownikami firm, w których odbywają staż - przynosi to większa szansę na zatrudnienie bądź lepsze rekomendacje. 

 Za staż przysługuje uczestnikom stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które zgłoszą się do projektu mogą z niego korzystać bezpłatnie, a nawet otrzymują stypendium. Jest to dość zaskakujące dla wielu dzwoniących do nas osób, stąd spieszymy z wyjaśnieniem, na czym polega w uproszczeniu przepływ środków w projekcie.

Opublikowano: 10 sierpnia 2017 14:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 237

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-web.pl