WÓJT GMINY
 

Mec. dr Czesław Burek - ur. 7.06.1961 r. - prawnik, radca prawny.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji - kierunek prawo Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Śląskim oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Adm. UŚ, zakończone obroną pracy doktorskiej oraz uzyskaniem stopnia naukowego doktora praw.

Wójt Gminy Lubomia od 3 stycznia 2001 r.

 
 
 


ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
 

Pan mgr Bogdan Burek Zastępca Wójta Gminy Lubomia od dnia 01.05.2015 r.

Urodzony 12 stycznia 1974 r. w Wodzisławiu Śląskim. Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ochrony pracy na Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Od 1997 r. pracował w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubomi na stanowisku kosztorysanta. W następnych latach tj. od 2000 r. Inspektor w Urzędzie Gminy, później od 1 października 2007 r. - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Lubomia.

 
 
 
SEKRETARZ GMINY
 
Pan mgr Roman BIZOŃ na stanowisko Sekretarza Gminy został zatrudniony z dniem 01.12.2014 r.
 
 
SKARBNIK GMINY
 
Pani mgr inż. Małgorzata KOLARCZYK- Skarbnik Gminy - powołana Uchwałą Rady Gminy Lubomia

Uchwała

Pani Małgorzata Kolarczyk ukończyła studia wyższe na Politechnice Opolskiej w Opolu, kierunek: „Zarządzenie i Marketing” uzyskując w 1998 roku tytuł magistra inżyniera. W tym też roku podjęła pracę w banku (PKO BP S.A.), gdzie pracowała do 2006 roku. W trakcie pracy w sektorze bankowości detalicznej i korporacyjnej, podjęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na kierunkach: „Działanie banków uniwersalnych” oraz „Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”. Zdobywanie doświadczenia zawodowego, związanego z pracą w jednostkach sektora finansów publicznych rozpoczęła pracą w Biurze Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Rybnika. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na kierunku: „Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych”.

Od 2007 roku jest pracownikiem Referatu Budżetu Urzędu Gminy Lubomia, a od roku 2012 pełniła funkcję Zastępcy Skarbnika Gminy.

 

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl