Składy Komisji Rady Gminy

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Marek Szebesta – Przewodniczący Komisji

2. Jastrzębski Łukasz – z-ca przew. Komisji

3. Serafin Zdziebko – członek komisji

4. Damian Siodmok – członek komisji

5. Błaszczok Wacław – członek komisji

6. Mateusz Szymała – członek komisji

 

Komisja Rewizyjna

1. Zbigniew Szuba – Przewodniczący Komisji

2. Marek Jęczmionka – Zastępca Przew. Komisji

3. Rafał Korzonek – Członek Komisji

4. Antoni Pawełek – Członek Komisji

5. Jarosław Pawełek – Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

1. Barbara Szczepka - Przewodnicząca Komisji

2. Beata Kopel - Z-ca Przew. Komisji

3. Rafał Korzonek - Członek Komisji

4. Damian Siodmok - Członek Komisji

5. Zbigniew Szuba - Członek Komisji

6. Marek Szebesta - Członek Komisji

 

Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki Komunalnej

1. Antoni Pawełek - Przewodniczący komisji

2. Jarosław Pawełek - Z-ca przew. Komisji

3. Beata Kopel - Członek komisji

4. Mateusz Szymała - Członek komisji

5. Błaszczok Wacław - Członek komisji

6. Barbara Szczepka - Członek komisji

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl