Informujmy, że przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubomia” wygrała firma Remondis Gliwice Sp. z o.o.

Firma ta, do dnia 7 lipca 2013 r. dostarczy mieszkańcom Gminy harmonogram odbioru odpadów mieszanych i zebranych w sposób selektywny oraz worki do selektywnej zbiórki.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubomia”, właściciele nieruchomości mają obowiązek opróżniania szamb 2 razy w roku, natomiast umowy z firmą która będzie odbierała nieczystości ciekłe należy zawrzeć do końca 2013 r.

 

Ogłoszenie
 


Wójt Gminy Lubomia przypomina, że od 1 stycznia 2014 r. zostaną wprowadzone dopłaty do opłaty śmieciowej dla rodzin wielodzietnych.
Dopłatą będą objęte trzecie i każde następne dziecko w rodzinie niepodlegające obowiązkowi szkolnemu lub uczące się i niepracujące w wieku do 25 roku życia.
Warunkiem uzyskania dopłaty jest zgłoszenie się osobiste do Urzędu Gminy (pok. nr 17) lub telefoniczne (nr tel. 32 45 16 614 wew. 46 ) w terminie  do 30 października 2013 r.

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl