Opłaty

Obliczoną samodzielnie w deklaracji „opłatę śmieciową” mieszkaniec jest zobowiązany wpłacać na rzecz Gminy Lubomia. Przewidziano dwie formy regulowania płatności:

a) w formie inkasa w terminach do :

1) 15 marca za pierwszy kwartał,

2) 15 czerwca za drugi kwartał,

3) 15 września za trzeci kwartał,

4) 15 grudzień za czwarty kwartał.

b) bezpośrednio na konto bankowe Gminy Lubomia nr 85 8469 0009 0010 3408 2000 0006 w terminach kwartalnych lub miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone w pkt a.

Miejsca oraz terminy poboru opłaty w formie inkasa zostaną podane do wiadomości mieszkańcom Gminy Lubomia, odrębnym ogłoszeniem.

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl