Aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do dnia 31 marca 2013 r. wypowiedzieć umowę na podstawie której odbierane są odpady komunalne z jego nieruchomości.

W przypadku niedokonania tego obowiązku mieszkaniec od lipca 2013 r. może ponosić podwójne koszty za gospodarowanie odpadami. Wypowiedzenie można wysyłać osobiście na adres firmy wywozowej lub złożyć w Urzędzie Gminy Lubomia przy ulicy Szkolnej 1 w Lubomi, pok. nr 17, najpóźniej do dnia 28 marca 2013 r.

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl