Gospodarowanie odpadami komunalnymi na posesjach niezamieszkałych

Jako nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne traktowane są nieruchomości na których przebywają ludzie i produkują odpady niezwiązane z zamieszkaniem. Do takich nieruchomości należą przykładowo: szkoły, sklepy, placówki zdrowotne, punkty gastronomiczne, urzędy, nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do indywidualnego zawieranie umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do „Rejestru działalności regulowanej” prowadzonego przez Wójta Gminy Lubomia.

Właściciele tych nieruchomości są również zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów zgodnie z pkt II ust. 1 niniejszej informacji.

Gmina zgodnie z zapisami nowej ustawy jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji tych  umów w celu kontroli prawidłowego gospodarowania odpadami.

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl