Przejdź do

Korespondencja do Urzędu przyjmowana jest w Sekretariacie oraz w biurze obsługi interesanta.  Po zadekretowaniu przez Kierownictwo Urzędu zgodnie z zawartą tematyką, kierowana jest do referatu lub do poszczególnych jednoosobowych stanowisk pracy. Załatwianie spraw przebiega zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną oraz terminami KPA w referacie lub na poszczególnych stanowiskach pracy. Udostępnianie informacji odbywa się na wniosek zainteresowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o dostępie do informacji publicznej.

Formularze elektroniczne oraz sposób korzystania z usług e-urzędu opisane są na stronie

www.sekap.pl

 

Formularze i wzory dokumentów do pobrania celem osobistego przedłożenia w Urzędzie

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl