Wykaz telefonów wewnętrznych Urzędu Gminy Lubomia

Główny numer telefonu: 32 4516 128, 32 4516 614, 32 4516 550, 32 4516 114  

fax: 32 4516 128 wew. 21, 32 4516 614 wew. 21 

e-mail: lubomia@lubomia.pl 

 

 

nr biura

nr wew.

imię i nazwisko

stanowisko/funkcja


PARTER

 

1

 32/27

Mirosława Gorzolnik

Biuro Obsługi, Działalność Gospodarcza

2

26

Krystyna Krasek

Rolnictwo, oświetlenie uliczne, drogi polne, odpady

3

 62

Kornelia Rumin

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami

3

 61

Izabela Niekowal 

Gospodarka gruntami

4

 25

Roman Lisiecki

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Środków Zewnętrznych

4

25

Maria Kołodziejska

Z-ca Kierownika

4

25

Roman Skóra

Inspektor ds. inwestycji i budownictwa

5

286

24

Rudolf Kozub

Z-ca Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Środków Zewnętrznych

Budownictwo architektura, planowanie przestrzenne

7

38

Sabina Cieślak 

Ochrona środowiska, wycinka drzew, azbest

8

40

Iwona Musioł

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, koncesje

9

29

Monika Sekuła

Ewidencja ludności, dowody osobiste,sprawy obywatelskie

I PIĘTRO

11

43

dr Czesław Burek

Wójt Gminy Lubomia

12

43

Joanna Hartman

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Oświaty, Kultury Fizycznej i Sportu, Promocja gminy,

Zastępca Kierownika USC

Michalina Godoj

Sekretariat Wójta

13

43

Bogdan Burek

Zastępca Wójta

14

50

Monika Jęczmionka

Kadry, oświata

15

44

Roman Bizoń

Sekretarz,

Oświata - administracja - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, sprawy wyborów

16

45

Andrzej Godoj

Przewodniczący Rady Gminy

16

45

Krystyna Kuczera

Wiceprzewodniczący  Rady Gminy

16

45

Krzysztof Dubiński

Biuro Rady, podatki, rady sołeckie, sołtysi

17

46

Ewelina Mazur

Środki zewnętrzne

18

31

Ryszard Popardowski

 

Przemysław Skrzypiec

Informatyk

19

41

Dagmara Kubica

Księgowość budżetowa, planowanie budżetu, kontrola

19

41

Dorota Porwoł

Katarzyna Jabłońska (zastępstwo)

Upomnienia podatkowe, egzekucje

20

37

Ilona Kondziołka

Zastępca Skarbnika, Księgowość budżetowa

20

37

Joanna Szulik

Księgowość budżetowa

21

33

Małgorzata Kolarczyk

Skarbnik Gminy

22

35

Jan Buczek

 

Krzysztof Dubiński

Podatki, opłaty lokalne

23

 39

Mariola Fiołka

Płace, księgowość budżetowa

23

39

Teresa Komarek

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, podatek od środków transportu

24

36

Bernard Burek

Janusz Zakrzyk 

Straże Pożarne, Zarządzanie Kryzysowe, Obrona cywilna, Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych

697780137

 

Tomasz Pocialik

Sporty, profilaktyka

 

 

 

 

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl