Przejdź do

Wykaz telefonów wewnętrznych Urzędu Gminy Lubomia

Główny numer telefonu: 32 4516 128, 32 4516 614, 32 4516 550, 32 4516 114  

fax: 32 4516 128, 32 4516 614

e-mail: lubomia@lubomia.pl 

 

 

nr biura

nr wew.

imię i nazwisko

stanowisko/funkcja


PARTER

 

1

 32/27

Mirosława Gorzolnik

Biuro Obsługi, Działalność Gospodarcza

2

26

Krystyna Krasek

Rolnictwo, oświetlenie uliczne, drogi polne, odpady

3

60

Sabina Cieślak

Ochrona środowiska, wycinka drzew, azbest

3 A

61

Izabela Niekowal 

Gospodarka gruntami

3 B

62

Kornelia Rumin

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami

4

25

Roman Lisiecki

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Środków Zewnętrznych

4

25

Roman Skóra

Inspektor ds. inwestycji i budownictwa

Zastępca Kierownika

5

28

Ewelina Mazur

Środki zewnętrzne

6

24

Rudolf Kozub

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Środków Zewnętrznych

Budownictwo architektura, planowanie przestrzenne

7

38

Sylwia Franiczek

 Iwona Świerczek

Justyna Wodecka

Główny specjalista ds. księgowości budżetowej (Referat Obsługi Placówek Oświatowych)

Inspektor ds. Płac i księgowości

Główny specjalista ds. księgowości budżetowej

8

40

Iwona Musioł

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, koncesje

9

29

Marta Wileczelek

Ewidencja ludności, dowody osobiste,sprawy obywatelskie

I PIĘTRO

11

43

r.pr. dr Czesław Burek

WÓJT GMINY LUBOMIA

12

43

   

Michalina Godoj

Sekretariat Wójta

13

43

Bogdan Burek

ZASTĘPCA WÓJTA

14

50

Monika Jęczmionka

Kadry, oświata

15

44

Roman Bizoń

SEKRETARZ GMINY,

Oświata - administracja - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, sprawy wyborów

16

45

Andrzej Godoj

Przewodniczący Rady Gminy

16

45

Marek Szebesta

Wiceprzewodniczący  Rady Gminy

16

45

Krzysztof Dubiński

Biuro Rady, podatki, rady sołeckie, sołtysi

17

46

Joanna Hartman

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty,
Promocja gminy, Sporty, profilaktyka

Zastępca Kierownika USC

18

31

Ryszard Popardowski

Przemysław Skrzypiec

Informatyk

19

41

Dagmara Kubica

Księgowość budżetowa, planowanie budżetu, kontrola

19

41

Dorota Porwoł

Katarzyna Jabłońska (zastępstwo)

Upomnienia podatkowe, egzekucje

20

37

Ilona Kondziołka

Zastępca Skarbnika, Księgowość budżetowa

20

37

Joanna Szulik

Księgowość budżetowa

21

33

Małgorzata Kolarczyk

SKARBNIK GMINY

22

35

Jan Buczek

Krzysztof Dubiński

Podatki, opłaty lokalne

23

 39

Mariola Fiołka

Płace, księgowość budżetowa

23

39

Teresa Komarek

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, podatek od środków transportu

24

36

Bernard Burek

Janusz Zakrzyk

Straże Pożarne, Zarządzanie Kryzysowe, Obrona cywilna, Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych  

 

 

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl