Przejdź do

Badanie struktury gospodarstw. Ankieterzy Urzędu Statystycznego w Katowicach odwiedzą prawie 12 tys. gospodarstw rolnych w województwie śląskim wylosowanych do udziału w badaniu. Odwiedzin ankieterów mogą się spodziewać również rolnicy w powiecie wodzisławskim.

Pytania w formularzach dotyczą sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, struktury dochodów, pogłowia zwierząt, zużycia nawozów oraz ochrony roślin, a także aktywności ekonomicznej członków gospodarstw oraz zagadnień ekologicznych. Pozyskane dane posłużą kreowaniu krajowej i regionalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, a także prowadzeniu Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej. Wyniki pozwolą też na analizę zmian, jakie zachodzą w polskim rolnictwie od czasu ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego, który miał miejsce w 2002 r.

Udział w badaniu dla wylosowanych gospodarstw jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o statystyce publicznej. Badanie będzie realizowane poprzez wywiad telefoniczny albo wizyty ankieterów w domach respondentów. Można też samodzielnie wypełnić odpowiednie kwestionariusze na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl.

Wszystkie uzyskane informacje są poufne i będą wykorzystywane jedynie do sporządzenia zbiorczych zestawień i analiz statystycznych. Wychodząc naprzeciw obawom rolników o ich bezpieczeństwo, Urząd Statystyczny w Katowicach uruchomił też infolinię, dzięki której każdy, do kogo zgłosi się osoba podająca się za ankietera GUS, będzie mógł sprawdzić tożsamość ankietera. Na terenie województwa śląskiego do potwierdzenia tożsamości ankieterów służą numery telefonów: 32/77-91-291 lub 695-255-244, a także email: D.Gwozdz@stat.gov.pl.

 

eusilcjpg [3508x2482]


Aktualne badania ankietowe znajdują się pod linkiem: katowice.stat.gov.pl/zakladka3

 

  EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI 

 

  Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl