Przejdź do

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowejWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowejWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 1117-429

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 1117/429


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 358

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 358


Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2086-286

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2086-286

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu - dz. nr 2086-286


Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2085-286 oraz 2089-286

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2085-286 oraz 2089-286

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu - dz. nr 2085-286 oraz 2089-286


Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2096-171

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2096-171

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu - dz. nr 2096-171


Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2095-171

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2095-171

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu - dz. nr 2095-171


Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2094-171 i 2097-171

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2094-171 i 2097-171

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu - dz. nr 2094-171 i 2097-171


Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2093-171

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2093-171

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu -dz. nr 2093-171


Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2092-171 i 2097-171

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2092-171 i 2097-171

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu -dz. nr 2092-171 i 2097-171


Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2091-171

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2091-171

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu


Wójt Gminy Lubomia


działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.65) informuję, iż zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.0050.036.2020 z dnia 16 marca 2020 r. zostały odwołane pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia, obejmujące działki nr:


a) 2091/171 o powierzchni 0,1250 ha, ogłoszony w zarządzeniu Wójta Gminy Lubomia nr RO.0050.019.2020 z dnia 11 lutego 2020 r.,
b) 2093/171 o powierzchni 0,1250 ha, ogłoszony w zarządzeniu Wójta Gminy Lubomia nr RO.0050.020.2020 z dnia 11 lutego 2020 r.,
c) 2095/171 o powierzchni 0,1588 ha, ogłoszony w zarządzeniu Wójta Gminy Lubomia nr RO.0050.021.2020 z dnia 11 lutego 2020 r.,
d) 2096/171 o powierzchni 0,1584 ha, ogłoszony w zarządzeniu Wójta Gminy Lubomia nr RO.0050.022.2020 z dnia 11 lutego 2020 r.,
e) 2092/171 o powierzchni 0,1250 ha oraz udział wynoszący 1, części nieruchomości obejmującej działkę nr 2097/171 o powierzchni 0,0154 ha, ogłoszony w zarządzeniu Wójta Gminy Lubomia nr RO.0050.023.2020 z dnia 11 lutego 2020 r.,
f) 2094/171 o powierzchni 0,1250 ha oraz udział wynoszący 1, części nieruchomości obejmującej działkę nr 2097/171 o powierzchni 0,0154 ha, ogłoszony w zarządzeniu Wójta Gminy Lubomia nr RO.0050.024.2020 z dnia 11 lutego 2020 r.,
g) 2086/286 o powierzchni 0,1238 ha, ogłoszony w zarządzeniu Wójta Gminy Lubomia nr RO.0050.025.2020 z dnia 11 lutego 2020 r.,
h) 2085/289 i 2089/286 o łącznej powierzchni 0,1426 ha, ogłoszony w zarządzeniu Wójta Gminy Lubomia nr RO.0050.026.2020 z dnia 11 lutego 2020 r.

Przyczyną odwołania przetargów jest zaistniała sytuacja epidemiologiczna spowodowana rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS Cov 2 wywołującego chorobę o nazwie COVID 19.


Informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubomi ul. Szkolna 1 oraz zamieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej

https://ugl.lubomia.finn.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubomi

https://lubomia.idcom web.pl/cms/20439/sprzedaz_nieruchomosci_gminnych.

z up. Wójta Gminy
zastępca Wójta
mgr Bogdan Burek

 

Informacja Wójta Gminy Lubomia o odwołaniu przetargów na sprzedaż nieruchomości

  

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2093-171

 

 

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2092-171 i 2097-171

 

 

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2091-171

 

 

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2086-286

 

 

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2085-286 i 2089-286

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Łucjana Wendelbergera

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Łucjana Wendelbergera
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - ul. J. Kochanowskiego

  Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - ul. J. Kochanowskiego
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 1823-78

  Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 1823-78

  przetarg 3 - załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu.docx

  przetarg 3 - załącznik nr 2 do ogłoszenia przetargu

  przetarg 3 - załącznik nr 3 do ogłoszenia przetargu
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2081-171

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2081-171

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu-oświadczenie

  Załącznik nr 2 do ogłoszenia przetargu-klauzula informacyjna RODO

  Załącznik nr 3 do ogłoszenia przetargu-pisemna informacja o nr konta bankowego
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2080-171

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2080-171

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu -oświadczenie

  Załącznik nr 2 do ogłoszenia przetargu -klauzula informacyjna RODO

  Załącznik nr 3 do ogłoszenia przetargu -pisemna informacja o nr konta bankowego
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2079-171

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2079-171

  Załącznik 1 do ogłoszenia przetargu - oświadczenie.

  Załącznik 2 do ogłoszenia przetargu - klauzula informacyjna RODO

  Załącznik 3 do ogłoszenia przetargu - pisemna informacja o nr konta bankowego
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2078-171

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2078-171

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu - oświadczenie

  Załącznik nr 2 do ogłoszenia przetargu - klauzula informacyjna RODO.pdf

  Załącznik nr 3 do ogłoszenia przetargu - pisemna informacja o nr konta bankowego

 


 

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie


 

  Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

 Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 1823-78

  Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 182378.pdf

  przetarg 2 - klauzula informacyjna rodo - zalacznik nr 2.pdf

  przetarg 2 - oswiadczenie - zalacznik_nr_1.pdf

 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 1823-78

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 1823-78

  przetarg 1 - klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 2.pdf

  przetarg 1 - oświadczenie - załącznik nr 1
  Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

  Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 1823-78

  Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 1823-78

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej - 2038/100

  Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży położonej w Lubomi

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1346-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1347-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1348-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1349-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1350-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1351-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1352-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1343-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1344-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1345-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 1823-78

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1339-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1340-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1341-335

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1342-335

  Ogłoszenie pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w Nieboczowach

  Ogłoszenie pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Nieboczowach

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie pierwszego przetargu na sprzedaz działki nr 1389-337

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż działki

  Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

  Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

  Ogłoszenie 2 przetargu na sprzedaż działek nr 1371-1377

  Ogłoszenie 2 przetargu na sprzedaż działek nr 1363-1369

  Ogłoszenie 2 przetargu na sprzedaż działek nr 1355-1361

  Ogłoszenie 2 przetargu na sprzedaż działek nr 1351-1352

  Ogłoszenie 2 przetargu na sprzedaż działek nr 1348-1350

  Ogłoszenie 2 przetargu na sprzedaż działek nr 1344-1347

  Ogłoszenie 2 przetargu na sprzedaż działek nr 1340-1343

  Ogłoszenie 2 przetargu na sprzedaż działek nr 1336-1339

  Ogloszenie 1 przetargu na sprzedaż działki nr 1389-337

  Ogłoszenie 1 przetargu na sprzedaż działek nr 2513-2515

  Ogłoszenie 1 przetargu na sprzedaż działek nr 2511-2512

 

  Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

  Przetarg 1 - ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości - działki nr 1336.335-1339.335

  Przetarg 1 - ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości - działki nr 1340.335-1343.335

  Przetarg 1 - ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości - działki nr 1344.335-1347.335

  Przetarg 1 - ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości - działki nr 1348.335-1352.335

 

  Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości działki nr 1355.335 - 1361.335

  Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości działki nr 1363.335-1369.335

  Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości działki nr 1371.335-1377.335

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży_1

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży_2

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl