Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Gmina Lubomia realizuje operację w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Tytuł operacji: Zagospodarowanie parku w Lubomi oraz budowa miejsc postojowych

 

 

Celem operacji jest zagospodarowanie parku w Lubomi na fragmencie działki nr 1341/91 oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Środkowej. Cel operacji odpowiada jej zakresowi. W wyniku operacji powstanie ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna. Będzie to nowa przestrzeń aktywności mieszkańców, a także miejsce integracji społecznych podnoszących jakość życia. Operacja będzie służyła zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. W jej wyniku powstanie 1 teren rekreacyjny, który będzie obejmował plac zabaw, siłownię plenerową oraz infrastrukturę towarzyszącą, w tym oświetlenie zewnętrzne, a także 17 miejsc postojowych zwiększających dostępność nowej infrastruktury rekreacyjnej dla osób odwiedzających.

 

 

Środki finansowe przyznane na realizację operacji wynoszą, zgodnie z umową, 247 311 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl