Przejdź do

Ogłoszenie


            Wójt Gminy Lubomia informuje mieszkańców posesji zamieszkałych, że w terminie od 16 listopada 2020 r. do 21 listopada 2020 r. będzie podstawiony kontener do składowania gruzu ceglanego i betonowego.

Kontener będzie podstawiony w Lubomi, ul. Szkolna (za szkołą tzw. „przepompownia”).

Osoby fizyczne mogą dowozić gruz w ilości nie przekraczającej 1 tony na nieruchomość.

Punkt będzie czynny w dni robocze od 800 do 1400   a w sobotę  od 800 do 1300 .

 

Do powyższego punktu można również dowozić następujące odpady budowlane z samodzielnie prowadzonych remontów w gospodarstwie domowym:

ramy okienne do 5 szt. na nieruchomość, armatura łazienkowa (np. muszla, umywalka), drzwi do 3 szt. na nieruchomość, puste pojemniki po farbach, panele, tapety oraz płyty gipsowe do 50 kg na nieruchomość.

 Harmonogram odbioru odpadów


  Harmonogram odbioru odpadów Lubomia 2020

  Harmonogram odbioru odpadów Syrynia, Nieboczowy 2020

  Harmonogram odbioru odpadów Buków, Grabówka 2020

  Harmonogram odbioru odpadów dla firm


  Zmiana terminu złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami

 

ZAWIADOMIENIE

 

Stawki za odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 r.

 

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych w przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi 28 zł od osoby na miesiąc.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują odpadów komunalnych jest wyższa i wynosi 56 zł od osoby na miesiąc.

 

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, uiszczane są przez właścicieli nieruchomości na indywidualny rachunek właściciela nieruchomości, w terminach do:  

 

za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 marca danego roku

 

za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 czerwca danego roku,

 

za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 września danego roku,

 

za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 15 grudnia danego roku.


  INFORMACJA

Wójt Gmina Lubomia informuje mieszkańców, że w roku 2020 odbiorcą odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych jest Firma REMONDIS sp. z o.o. w
Gliwicach, ul. Kaszubska 2.

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmiot odbierający odpady komunalne:

 • zmieszane odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Usług komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Rybnicka 125 47-400 Racibórz;
 • bioodpadów - Best-Eko Sp. z o.o. ul. Gwarków 11, 44-240 Żory.


 OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2018

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31 %

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (kompostowanie).
 
 

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2017

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33 %

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (kompostowanie).

 

 OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2016

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 27,97 %

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (kompostowanie).

 

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2015

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20,39 %

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (kompostowanie).

 

 OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2014

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 14,27 %

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (kompostowanie).

 

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2013

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 15,36 %

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,59 % (kompostowanie).

 

 ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty (Dz.Urz. Woj.Śl. z 2018 r., poz. 8083),  Wójt Gminy Lubomia zawiadamia, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

1)      jeśli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny opłata wynosi 19,00 zł/miesiąc od każdej zamieszkałej osoby;

 

2)      jeśli odpady komunalne nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny opłata wynosi 30,00 zł/miesiąc od każdej zamieszkałej osoby;

 

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako: liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość podaną w deklaracji pomnożoną przez nową stawkę opłaty.

 

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

 

za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 marca danego roku,

 

za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 czerwca danego roku,

 

za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 września danego roku,

 

za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 15 grudnia danego roku.ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.zm.) oraz § 3 uchwały Nr XI/52/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3554), zmienionej  uchwałą Nr XLIII/281/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 15 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 384)  Wójt Gminy Lubomia zawiadamia, że od 1 lutego 2018 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) jeśli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny opłata wynosi 15,00 zł/miesiąc od każdej zamieszkałej osoby;

2) jeśli odpady komunalne nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny opłata wynosi 25,00 zł/miesiąc od każdej zamieszkałej osoby;

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako: liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość podaną w deklaracji pomnożoną przez nową stawkę opłaty.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 marca danego roku,

za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 czerwca danego roku,

za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 września danego roku,

za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 15 grudnia danego roku.

 

Bez zmian pozostają numery indywidualnych kont bankowych.

 

 

Archiwalna wersja Systemu Śmieciowego

 

SYSTEM ŚMIECIOWY”

Znowelizowana ustawa zobowiązuje mieszkańców do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. W celu realizacji tego obowiązku niezbędne jest wypełnienie deklaracji.

Deklarację wypełnia właściciel nieruchomości.

W deklaracji mieszkaniec samodzielnie dokonuje obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy Lubomia uchwałami w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata stanowi iloczyn ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami od jednego mieszkańca.

W Gminie Lubomia stawka opłaty za gospodarowanie odpadami za jedną osobę została ustalona w wysokości :

 • 10 zł dla nieruchomości, na której prowadzone jest  selektywne zbieranie odpadów,

 • 18 zł dla nieruchomości, na której nie jest prowadzone selektywne zbieranie odpadów

Przykład :

Na posesji, na której jest prowadzona segregacja, zamieszkałej przez 4 osoby opłata miesięczna będzie wynosiła : 4 osoby  x 10 zł = 40 zł

zaś na posesji, na której nie jest prowadzona segregacja, zamieszkałej przez 4 osoby opłata miesięczna będzie wynosiła : 4 osoby x 18 zł = 72 zł.

WAŻNE

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bez wezwania, w terminach kwartalnych bądź miesięcznych, przy czym okresami rozliczeniowymi są następujące terminy :

za I kwartał do 15 marca danego roku,
za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
za III kwartał do 15 września danego roku,
za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

 

 1. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599).

 2. Właściciel zamieszkałej nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lubomia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel zamieszkałej nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lubomia nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

 5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lubomia określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

 6. Gmina Lubomia nie będzie potwierdzała wysokości należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi ani też wystawiała żadnych faktur, rachunków czy książeczek. Podstawą uiszczenia opłaty jest złożona deklaracja.

 7. Wysokość samodzielnie obliczonej w deklaracji „opłaty śmieciowej” właściciel nieruchomości wpłaca na indywidualny numer rachunku bankowego.

 8. Na pokrycie „opłaty śmieciowej” rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące, będące w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o wypłatę „zasiłku celowego” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomi przy ul. Korfantego 71, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej.

 

Na terenie Gminy Lubomia selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona w systemie workowym, z częstotliwością odbioru co najmniej jeden raz w miesiącu.

W ramach tej zbiórki zostały wydzielone następujące frakcje odpadów :

 1. papier i tektura – kolor worka niebieski,

 2. szkło – kolor worka zielony,

 3. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – kolor worka żółty,

 4. odpady biodegradowalne i zielone – kolor worka brązowy.

 

Odpady biodegradowalne można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania należy je gromadzić w worku (brązowym) na nieruchomości.

 

Żużle i popioły powstające na nieruchomości właściciel gromadzi w pojemnikach. Odbiór tych odpadów odbywa się z częstotliwością co najmniej dwa razy w miesiącu.

 

Zmieszane odpady komunalne powstające na nieruchomości właściciel gromadzi

w pojemnikach lub też czarnych workach. Odbiór tych odpadów odbywa się z częstotliwością co najmniej dwa razy w miesiącu.

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów, nie wymagających pozwolenia na budowę odbierane są 2 razy w roku w ilości 1 tony na nieruchomość na rok.

Wywozy tych odpadów są realizowane na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości.

 

 

Pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe tj. pochodzące z budowy i remontu obiektów powinny być odbierane przez przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do „Rejestru działalności regulowanej” prowadzonego przez Wójta Gminy Lubomia, na indywidualne zlecenie i koszt właściciela nieruchomości.

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane, z częstotliwością dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie.

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na posesjach niezamieszkałych.

Jako nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne traktowane są nieruchomości, na których przebywają ludzie i produkują odpady niezwiązane z zamieszkaniem. Do takich nieruchomości należą dla przykładu : szkoły, sklepy, placówki zdrowotne, punkty gastronomiczne, urzędy, nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do indywidualnego zawieranie umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do „Rejestru działalności regulowanej” prowadzonego przez Wójta Gminy Lubomia.

Właściciele tych nieruchomości są również zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów.

WAŻNE

Gmina zgodnie z zapisami nowej ustawy jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji tych  umów w celu kontroli prawidłowego gospodarowania odpadami.

 

Nieczystości ciekłe.

Opłata śmieciowa nie obejmuje wywozu nieczystości ciekłych. Za wywóz tych nieczystości mieszkaniec będzie uiszczał odrębną opłatę w wysokości do 25 zł/m3 bezpośrednio u wykonawcy.

Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi ich przepełnienie, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

 

Dodatkowe informacje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi można uzyskać pod numerami telefonów :

32 45-16-614, 32 45-16 128 w. 26 lub 38 (pokój 2 i 7).

 

 

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Zestawienie przedsiębiorców

  Wniosek o zamknięcie konta związanego z gospodarowaniem odpadami

Ulotka informacyjna-Zasady selektywnej zbiórki, cz.1

Ulotka informacyjna-Zasady selektywnej zbiórki, cz.2

Ulotka informacyjna-Zasady selektywnej zbiórki, cz.3

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl