Przejdź do

 

 

logojpg [4089x356]

Projekt „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia- etap 1.” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001120  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Całkowite wydatki kwalifikowalne = 37 179,31 EUR

Dofinansowanie z EFRR = 30 000,00 EUR

Dofinansowanie z Budżetu Państwa = 1 764,71 EUR

Wkład własny  = 5 414,60 EUR

W grudniu 2017 roku Gmina Lubomia przystąpiła do realizacji projektu pt. ”Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap 1”.

Projekt realizowano od 01.12.2017 do 30.11.2018 roku. Głównym celem projektu było powstanie sieciowego produktu turystycznego, którym jest szlak wież i platform widokowych Euroregionu Silesia. W projekt zaangażowanych było pięciu partnerów, w tym czterech ze strony polskiej: Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina Mszana, Gmina Lubomia, Miasto Racibórz-Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu i jeden ze strony czeskiej: Obec Sosnová.

W ramach działania powstały dwie wieże i trzy platformy widokowe na terenie gmin uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu wytyczony został szlak turystyczny łączący pięć nowo powstałych wież lub platform widokowych. Przebiega on od miejscowości Sosnová w Czechach, przez Opawę, Krawarz, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Lubomię do miejscowości Połomia w gminie Mszana. Prezentuje nie tylko najpiękniejsze widokowo zakątki Śląska, ale również miejscowe atrakcje turystyczne po obu stronach granicy polsko-czeskiej.

W celu promocji projektu wydano polsko-czeskie mapy i ulotki (bezpłatnie dostępne dla zainteresowanych u każdego z partnerów projektu) prezentujące szlak i jego główne atrakcje turystyczne z podziałem na trasę samochodową, przeznaczoną dla rodzin z dziećmi oraz rowerową. Powstała dwujęzyczna polsko-czeska witryna internetowa, zawierająca szczegółowe informacje o całym projekcie. Przy każdym punkcie widokowym jest zamontowana tabliczka z logo projektu, która umożliwia samodzielne wykonanie odbitki- stempla turystycznego za pomocą kartki i ołówka. Dodatkowo u każdego z partnerów można uzyskać tradycyjną pieczęć atramentową. Wszystkie produkty projektu dostępne są bezpłatnie dla odwiedzających.

 

Projekt „Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - 1.etapa“, č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001120  je spolufinancován z prostředků Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj a státního rozpočtu Polské republiky „Překročujeme hranice“ v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

 

Obec Lubomia se v prosinci 2017 připojil k realizaci projektu „Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - 1.etapa“.

Projekt byl realizován od 01.12.2017 do 30.11.2018. Realizace projektu spočívala ve vytvoření síťového turistického produktu, kterým je stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia. Do projektu se zapojilo 5 partnerů, z toho 4 z polské strany: Obec Pietrowice Wielkie, Obec Mszana, Obec Lubomia a Město Ratiboř - Arboretum Moravské brány v Ratiboři a jeden z české strany: Obec Sosnová.

V rámci aktivity vzniky dvě rozhledny a tři vyhlídková místa na území obcí, které se projektu zúčastnily.

V rámci projektu byla vytvořena turistická stezka spojující pět nově vzniklých rozhleden a vyhlídkových míst. Stezka vede od obce Sosnová v Česku, přes Opavu, Kravaře, Pietrowice Wielkie, Ratiboř, Lubomi až k vesnici Połomia v obci Mszana. Představuje nejen nejkrásnější zákoutí Slezska, ale také místní turistické atrakce na obou stranách polsko-české hranice.

Za účelem podpory tohoto projektu byly vytvořeny polsko-české propagační mapy a letáky (k dispozici pro zájemce zdarma, dostupné u partnerů projektu) představující stezku s turistickými atrakcemi, rozdělenou na trasu pro auta, určenou pro rodiny s dětmi a na trasu pro cyklisty. Byla vytvořena dvojjazyčná polsko-česká webová stránka s podrobnými informacemi o celém projektu. U každého vyhlídkového místa je umístěna tabule s logem projektu, u které si můžete pomocí papíru a tužky nechat otisknout turistické razítko. Navíc u každého z partnerů můžete získat tradiční inkoustové razítko. Všechny produkty tohoto projektu jsou pro návštěvníky k dispozici zdarma.

 

 

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl