Przejdź do

 logo1jpg [1744x726]

Pietrowice Wielkie

Atrakcje dla rodzin z dziećmi / Atrakce pro rodiny s dětmi

Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w Gródczankach ul. Wiejska

Miejsce zabawy, rekreacji dla dzieci oraz odpoczynku dla rodziców i opiekunów.      

Kontakt: tel. (32) 419-80-75,

www.pietrowicewielkie.pl

Moderní dětské hřiště v Gródczankách, ul. Wiejska

Místo pro zábavu dětí a odpočinkové místo pro jejich rodiče a pečovatele.

Kontakt: tel. (32) 419-80-75, www.pietrowicewielkie.pl

Kościół pątniczy p. w. św. Krzyża (parafia Pietrowice Wielkie) ul. Bończyka, Pietrowice Wielkie

Od setek lat św. Krzyż to znane na Śląsku miejsce pielgrzymkowe za sprawa słynnego barokowego malowidła z początku 18 w. ze sceną ukrzyżowania Chrystusa przedstawionego na tle zachmurzonej Jerozolimy.

Kontakt: tel. (32) 419-80-75, www.pietrowicewielkie.pl

Poutní kostel sv. Kříže (farnost Pietrowice Wielkie) na ul. Bończyka, Pietrowice Wielkie

Již po staletí je kostel sv. Kříže ve Slezsku poutním místem, a to díky barokní malbě

z počátku 18. století, která ztvárňuje ukřižovaného Ježíše Krista s Jeruzalémem v oblacích

v pozadí.

Kontakt: tel. (32) 419-80-75, www.pietrowicewielkie.pl

Arboretum ul. Bończyka, Pietrowice Wielkie

Mieszczący się nieopodal kościółka św. Krzyża zielony pagórek z licznymi, różnorodnymi gatunkami krzewów i drzew oraz miejscem do wypoczynku. Ponadto w pobliżu miejsce grillowe z kamiennym paleniskiem do rozpalania grilla oraz z ławami i stołami biesiadnymi.

Kontakt: tel. (32) 419-80-75, www.pietrowicewielkie.pl

Arboretum na ul. Bończyka, Pietrowice Wielkie

Místo v blízkosti kostelíka sv. Kříže, zelený pahorek s různými druhy keřů a stromů slouží jako odpočinkové místo. Navíc je zde k dispozici místo pro grilovaní s kamenným ohništěm, lavicemi a stoly. 

Kontakt: tel. (32) 419-80-75, www.pietrowicewielkie.pl

 

Atrakcje dla rowerzystów /  Atrakce pro cykloturisty

Kościół pątniczy p. w. św. Krzyża (parafia Pietrowice Wielkie) ul. Bończyka, Pietrowice Wielkie

Od setek lat św. Krzyż to znane na Śląsku miejsce pielgrzymkowe za sprawa słynnego barokowego malowidła z początku 18 w. ze sceną ukrzyżowania Chrystusa przedstawionego na tle zachmurzonej Jerozolimy.

Kontakt: tel. (32) 419-80-75, www.pietrowicewielkie.pl

Poutní kostel sv. Kříže (farnost Pietrowice Wielkie) na ul. Bończyka, Pietrowice Wielkie

Již po staletí je kostel sv. Kříže ve Slezsku poutním místem, a to díky barokní malbě

z počátku 18. století, která ztvárňuje ukřižovaného Ježíše Krista s Jeruzalémem v oblacích

v pozadí. Kontakt: tel. (32) 419-80-75, www.pietrowicewielkie.pl

Arboretum ul. Bończyka, Pietrowice Wielkie

Mieszczący się nieopodal kościółka św. Krzyża zielony pagórek z licznymi, różnorodnymi gatunkami krzewów i drzew oraz miejscem do wypoczynku. Ponadto w pobliżu miejsce grillowe z kamiennym paleniskiem do rozpalania grilla oraz z ławami i stołami biesiadnymi.

Kontakt: tel. (32) 419-80-75, www.pietrowicewielkie.pl

Arboretum na ul. Bończyka, Pietrowice Wielkie

Místo v blízkosti kostelíka sv. Kříže, zelený pahorek s různými druhy keřů a stromů slouží jako odpočinkové místo. Navíc je zde k dispozici místo pro grilovaní s kamenným ohništěm, lavicemi, stoly. 

Kontakt: tel. (32) 419-80-75, www.pietrowicewielkie.pl

Siłownia zewnętrzna w Pietrowicach Wielkich ul. M. Konopnickiej 28

Nowoczesna siłownia na świeżym powietrzu.

Kontakt: tel. (32) 419-80-75, www.pietrowicewielkie.pl

Venkovní posilovna v Pietrowicích Wielkich, ul. M. Konopnickiej 28

Moderní posilovna, která umožňuje aktivitu venku na vzduchu.

Kontakt: tel. (32) 419-80-75, www.pietrowicewielkie.pl

 

pietrowicejpg [594x853]

 

Gmina Pietrowice Wielkie (PL) oraz Miasto Odry (CZ) realizowały wspólnie projekt typu A pt. ”Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstałych wieżach widokowych na terenie Euroregionu Silesia” o numerze CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001976, który był kolejnym etapem w budowaniu „Szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia „Silesianka””. Realizacja projektu polegała na budowie infrastruktury przy nowo powstałych wieżach widokowych oraz na działaniach promujących „Szlak wież i platform widokowych  Euroregionu Silesia”. W ramach działań promujących wydano folder informacyjny pokazujący atrakcje turystyczne wokół wieży widokowej w Odach oraz Pietrowicach Wielkich.

 

  Broszura A5 - Pietrowice-Odry

  Broszura A5 - Pietrowice-Odry

 

naglowekjpg [388x56]

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl