Przejdź do


 

Odry – pierwsze miasto nad rzeką Odrą

Odry znajdują się ok. 20 km na północny zachód od Novego Jičína w malowniczej Kotlinie Oderskiej otoczonej zalesionymi stokami Niskiego Jesionika. Miasto leży na obu brzegach rzeki Odry na wysokości ok. 300 m n.p.m., po stronie zachodniej wznosi się Veselský kopec (557 m n.p.m.), na południu Pohořský vrch (484 m n.p.m.), w kierunku południowym otwiera się Brama Morawska. Dzięki takiemu układowi Odry są pięknym miastem dolinnym. Geograficznie należy do powiatu Nový Jičín w Kraju Morawsko-śląskim. Na terenie o powierzchni 74,08 km2 mieszka 7200 mieszkańców, w tym ok. 2 tysiące mieszkańców zamieszkuje dzielnice Dobešov, Kamenka, Klokočůvek, Loučky, Pohoř, Tošovice, Veselí i Vítovka.

Na miejscu pierwotnej słowiańskiej osady Vyhnanov, o której po raz pierwszy pisemnie wspomniano w 1234 r., zbudowano prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku nowe ufortyfikowane miasto. Korzystną lokalizację miasta wzmocnił kupiecki Szlak bursztynowy prowadzący przez Bramę Morawską.

Odry mogą turystom zaproponować bogatą ofertę sportową i kulturalną. Osoby zainteresowane o historii historią znajdą coś dla siebie w Muzeum Ziemi Oderskiej, Muzeum czesko-niemieckiego pojednania oraz w Centrum dla Odwiedzających Katovna. Centrum miasta jest strefą zabytkową, której centrum stanowi rynek z renesansowymi kamienicami i neoklasycystyczną fontanną z 1897 r. Dominantą Odrów jest kościół św. Bartłomieja, po raz pierwszy wzmiankowany w 1373 r. Kościół był pierwotnie drewnianym budynkiem, później zbudowano gotyckie prezbiterium. Wieża nosi znaki stylu renesansowego. Obecną formę uzyskał dopiero w 1795 r. w stylu klasycystycznym. Ciekawym zabytkiem techniki jest młyn wodny Wesselsky w Loučkach u Oder, w którym możemy oglądać nie tylko stylowo odrestaurowany obiekt młyna, ale także zachowaną technologię młyna. Pro odwiedzających, którzy uprawiają sport, wielką atrakcję stanowi kompleks sportowy Heipark Tošovice, basen z możliwością noclegów, plac manewrowy i place zabaw.

Piękna przyroda Ziemi Oderskiej bezpośrednio zachęca do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Przez Odry przechodzi kilka znakowanych szlaków pieszych i rowerowych. Górniczą przeszłość Ziemi Oderskiej przypominają 2 ścieżki dydaktyczne – Srebrny chodnik, którego nazwa została zainspirowana wydobyciem rudy srebra w przeszłości, oraz ścieżka dydaktyczna do kopalni K Flascharovu dolu, która prowadzi przez obszar Nový Svět (Nowy Świat) dotknięty wydobyciem łupków. Częścią ścieżki dydaktycznej Srebrny chodnik jest również wieża widokowa Olšová w Pohořu. Kształt wieży widokowej został zainspirowany wieżą strażniczą, która znajduje się w herbie miasta Odry. Wysokość jej platformy widokowej wynosi 13 metrów i oferuje ona widoki na Beskidy i Kotlinę Ostrawską. Druga ścieżka dydaktyczna – do kopalni K Flascharovu dolu poświęcona jest historii wydobycia łupków na przełomie XIX i XX wieku oraz gospodarkę leśną na Ziemi Oderskiej. Od tej ścieżki dzieli nas krótki spacerek do wieży widokowej Veselská rozhledna, która stoi w pobliżu miejscowości Veselí. Wieża widokowa Veselská jest budowlą futurystyczną z czarno bejcowanego dębowego drewna i stalowych prętów zbrojeniowych. Jej platforma widokowa ma wysokość 9,5 metra. Turyści mogą ponownie podziwiać widoki na Beskidy, Bramę Morawską i Góry Hostyńskie.

 

Odry – první město na řece Odře

Odry se nachází asi 20 km severozápadně od Nového Jičína v malebném údolí Oderské kotliny obklopené lesnatými svahy Nízkého Jeseníku. Město se rozkládá na obou březích řeky Odry v nadmořské výšce cca 300 m n. m., na západní straně vystupuje Veselským kopec (557 m n. m.), na jižní Pohořský vrch (484 m n. m.) a jižním směrem se otevírá Moravská brána. Toto uspořádání dělá z Oder pohledově krásné údolní městečko.  Geograficky náleží do okresu Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Na katastru o rozloze 74,08 km2 žije 7,2 tisíc obyvatel, z čehož asi 2 tisíce obyvatel žije v místních částech Dobešov, Kamenka, Klokočůvek, Loučky, Pohoř, Tošovice, Veselí a Vítovka.

Na místě původní slovanské osady Vyhnanov, o níž je první písemná zmínka z roku 1234, bylo postaveno pravděpodobně ve druhé polovině 13. století nové opevněné město. Výhodnou polohu města umocnila kupecká Jantarová stezka procházející Moravskou bránou.

Odry nabízí turistům bohaté sportovní i kulturní vyžití. Zájemci o historii si přijdou na své v Muzeu Oderska, Muzeu česko-německého porozumění a v návštěvnickém centru Katovna Střed města je památkovou zónou, jejímž centrem je náměstí s renesančními měšťanskými domy, neoklasicistní kašnou z roku 1897. Dominantou Oder je kostel Sv. Bartoloměje poprvé připomínán v r. 1373. Kostel byl původně celodřevěnou stavbou, později došlo k výstavbě gotického presbytáře. Věž nese znaky renesančního slohu, do dnešní podoby byl dostavěn až v r. 1795 v klasicistním stylu.  Zajímavou technickou památkou je Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder, ve kterém lze spatřit nejen stylově obnovený areál mlýna, ale také dochovanou mlýnskou technologii. Pro sportovně zaměřené návštěvníky je velkým lákadlem sportovní areál Heipark Tošovice, koupaliště s možností ubytování, dopravní a dětská hřiště.

Krásná příroda Oderska přímo vybízí k turistice a cykloturistice. Odrami prochází několik značených turistických tras a cyklotras. Hornickou minulost Oderska připomínají dvě 2 naučné stezky – Stříbrný chodník, jehož název inspirovala historická těžba stříbrné rudy a naučná stezka K Flascharovu dolu, která prochází lokalitou Nový Svět poznamenanou těžbou břidlice. Součástí této naučné stezky Stříbrný chodník je také rozhledna Olšová na Pohoři. Tvar rozhledny je inspirován strážní věží, kterou mají Odry ve znaku. Výška její vyhlídkové plošiny je ve výšce 13 metrů a nabízí výhledy na Beskydy a do Ostravské kotliny. Druhá naučná stezka – K Flascharovu dolu je věnovaná historii těžby břidlice na přelomu 19. a 20. století a lesnictví na Odersku. Od této stezky je to už jen kousek na Veselskou rozhlednu, která se nachází v těsné blízkosti obce Veselí. Veselská rozhledna je futuristickou stavbou z černě mořeného dubového dřeva v kombinaci s ocelovými výztužemi a její vyhlídková plošina je ve výšce 9,5 metrů. Turistům se opět nabídnou výhledy na Beskydy, Moravskou bránu a Hostýnské vrchy.

 

Více informací: http://www.odry.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=10908&p1=37333&id_ktg=14230

GPS: 49.6432081N, 17.8094450E

 

 

 

Projekt "Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia – II. etapa", CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001329, je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014–2020, Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia.


Projekt „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II.“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001329, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz mikroprojektów Euroregionu Silesia.

 

  odry_cyklisti_cz.pdf

  odry_cyklisti_pl.pdf

  odry_děti_cz.pdf

  odry_děti_pl.pdf

 

 

 

 

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl