Przejdź do

 

 

Wieża widokowa Slatina 462 m n.p.m. (N 49.803131° E 17.984204)

Kraj Morawsko-śląski, powiat Nový Jičín

Miejscowość Slatina leży u podnóża Niskiego Jesionika w pobliżu miasta Bílovec na wysokości 415–464 m n.p.m. Miejscowość ma 782 mieszkańców, składa się ze Slatiny i dzielnicy Nový Svět. Wieś należy do najstarszych czeskich wsi na terenie byłego regionu opawskiego. Jej początki sięgają okresu wewnętrznej kolonizacji słowiańskiej na przełomie XII i XIII wieku.

Pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1371 roku. Do Moraw została przyłączona wraz z majątkiem Fulnek dopiero w 1480 roku i została tym samym jedną z tak zwanych morawskich enklaw na terenie Śląska.

Miejscowość ma kilka charakterystycznych punktów. Kościół Wniebowzięcia NMP został zbudowany prawdopodobnie na początku XIV wieku. Obecny barokowy wygląd kościoła pochodzi z połowy XVII wieku. Ponadto jest tu barokowy pałac z 1771 roku, stojący w centrum wsi.

Nie możemy zapomnieć o szkole z 1785 roku i czterech kaplicach. Ze współczesnej historii znajdują się tu obiekty domu kultury, poczty i remizy strażackiej, zbiorniki przeciwpożarowe, boisko i kompleks wielofunkcyjny. Slatina była zawsze czeska, tutejsza.

Miejscowość usamodzielniła się 24 listopada 1990 r. Łącznie posiada 212 ha gruntów leśnych. W 1997 roku uzyskała tytuł Wioski roku Kraju Morawsko-śląskiego, a następnie III miejsce w ramach Republiki Czeskiej.

Widoczna z daleka wieża widokowa stoi tuż pod szczytem płaskiego wzgórza Okrouhlík, tuż przy drodze prowadzącej ze Slatiny do Výškovic na północny zachód od Bílovca. Koło kościoła w Bílovcu – Stará Ves należy skręcić w prawo i jechać trzy kilometry pod górę do miejscowości Slatina. Należy przez nią przejechać w linii prostej. Od ostatnich domów do wieży widokowej zostaje już tylko niecały kilometr lekkiej jazdy pod górę. Z drugiej strony od Výškovic do wieży jest również niecały kilometr lekko pod górkę.

18-metrowa drewniana wieża widokowa z 2019 roku oparta jest na sześciu masywnych świerkowych palach. Drewniane kręte schody są także oparte na równie mocnym filarze środkowym.

Z zadaszonej platformy na wysokości 12 metrów roztacza się panoramiczny widok na pasmo Beskidów, Ostrawę, Starojicką górę z zamkiem, panoramę Jesioników – Pradziad, Góry Odrzańskie.

 

 

Rozhledna Slatina  462 m n.m.  (N 49.803131°  E 17.984204)

Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín

Obec Slatina leží na úpatí Nízkého Jeseníku nedaleko města Bílovce v nadmořské výšce 415–464 m. Obec má 782 obyvatel, je tvořena Slatinou a místní částí Nový Svět. Obec náleží k nejstarším českým vsím na území někdejšího Opavského kraje. Její vznik spadá do období vnitřní slovanské kolonizace na sklonku 12. a počátku 13. století.

První písemná zpráva o obci je doložena roku 1371. K Moravě byla připojena spolu s fulneckým panstvím teprve roku 1480 a stala se tak jednou z tzv. Moravských enkláv obklopenou slezským územím.

Obec má několik dominant. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl pravděpodobně postaven začátkem 14. století. Současná barokní podoba kostela pochází z poloviny 17. století. Dále je to barokní zámek z roku 1771, stojící v centru obce.

Nelze zapomenout na školu z roku 1785, čtyři kapličky a z novodobé historie jsou to objekty kulturního domu, pošty a hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřiště a víceúčelový areál.  Slatina byla vždy česká, starousedlická.

Obec se k 24. listopadu 1990 osamostatnila. Celkem hospodaří na 212 ha lesních pozemků. V roce 1997 získala titul Vesnice roku Moravskoslezského kraje a následně 3. místo v rámci České republiky.

Zdálky viditelná rozhledna stojí těsně pod vrcholem plochého kopce Okrouhlík, přímo u silnice vedoucí ze Slatiny do Výškovic severozápadně od Bílovce. U kostela v Bílovci – Staré Vsi se odbočí doprava a vystoupá se tříkilometrový kopec do obce Slatina. Ta se v přímém směru celá projede. Od posledních domů k rozhledně pak zbývá už pouze necelý kilometr mírného stoupání. Z opačné strany od Výškovic je to ke věži rovněž necelý kilometr do mírného kopce.

Celodřevěná 18 metrová rozhledna z roku 2019 spočívá na šesti masivních smrkových kmenech. Dřevěné točité schodiště je pak neseno na stejně silném středovém pilíři.

Kruhovým výhledem ze zastřešené plošiny ve výšce 12 metrů je možno vidět pásmo Beskyd, Ostrava, Starojický kopec s hradem, panorama Jeseníků – Praděd, Oderské vrchy.

 

Více informací: https://www.obecslatina.cz/tag/rozhledna/

GPS: 49.8031161N, 17.9840925E

 

 

Projekt "Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia – II. etapa", CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001373, je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014–2020, Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia.


Projekt „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II.“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001373, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz mikroprojektów Euroregionu Silesia.

 

  slatina_cyklisti_cz.pdf

  slatina_cyklisti_pl.pdf

  slatina_děti_cz.pdf

  slatina_děti_pl.pdf

 

 

 

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl