Przejdź do

 

Wieś Stěbořice i wieża widokowa Šibenice

Stěbořice to jedna z najstarszych wsi na Ziemi Opawskiej. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1220 r., gdy było tutaj centrum kolonizacji cystersów dla szerokiej okolicy. W miejscowym lesie Háj znaleziono ogromne wielkomorawskie cmentarzysko słowiańskie z VIII i IX wieku, co jest dowodem na znacznie starsze osadnictwo. Również okolice wsi słyną z odkryć archeologicznych z dawnych czasów. Dzisiaj wieś oferuje naszym mieszkańcom wygodne mieszkanie niedaleko Opawy (ok. 5 km), z obiektami użyteczności publicznej i dobrym połączeniem komunikacyjnym. Są tutaj sklepy spożywcze, knajpki, jest lekarz pediatra i lekarz dla dorosłych, kościół, tereny sportowe, wiele imprez kulturalnych organizowanych przez lokalne stowarzyszenia lub gminę. Natura jest dosłownie za stodołami. Popularne są spacery dookoła lokalnych stawów. Dominantami miejscowości jest kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z przepięknym otoczeniem, pałac z wystawą Dziedzictwo Babć i Dziadków oraz nowa wieża widokowa Šibenice.

Między dzielnicami Jamnice i Březová na wzgórzu zwanym Šibenice zbudowano betonową wieżę widokową o tej samej nazwie. Projektant zaprojektował ją w stylu przedwojennych bunkrów, które zostały tu zbudowane w celu obrony przed nazistowskimi Niemcami. W bezpośrednim sąsiedztwie wieży widokowej budowano także system fortyfikacji artyleryjskich, ale jego budowy nie ukończono z powodu wydarzeń historycznych. Nasza wieża widokowa powinna zatem upamiętniać zryw obronny państwa czechosłowackiego. Ma wysokość 12 metrów i około 60 stopni. Wieża widokowa jest odpowiednia także dla osób, które boją się wysokości. Schody są betonowe i nie można przez nie patrzeć w dół. Wieża nie kołysze się nawet przy silnym wietrze.

Chociaż czasem może nam się wydawać, że Ziemia Opawska jest na uboczu głównych wydarzeń, które rozgrywają się gdzieś daleko, nie dajmy się zwieść. Również tędy przechodziła historia. W trakcie budowy pierwotnych umocnień w latach 30 XX wieku służył tu sierżant Jan Kubiš. Podczas swojej przedwojennej służby wojskowej najwięcej lat spędził właśnie tutaj i w okolicy (Litultovice, Sádek). Strzegąc budowy twierdzy Šibenice nawet nie podejrzewa, że go los zabierze najpierw do Anglii i potem już na zawsze z powrotem do ojczyzny, gdzie zemści się za cierpienia narodu i wraz ze swoim towarzyszem broni Gabčíkem zabije jednego z przywódców monstrualnego reżimu, trzeciego człowieka nazistowskiego imperium, Reinharda Heydricha. Podczas budowy wieży widokowej został upamiętniony również Jan Kubiš.

Z wieży widokowej widać Jesioniki z górującym szczytem Pradziada, Velký i Malý Roudný, polską część Płaskowyżu Głubczyckiego, a przy dobrej pogodzie także odległe wierzchołki Beskidów. Z bliskiej okolicy widać Cvilín z kościołem i wieżą widokową, wieżę widokową Hansa Kudlicha we wsi Úvalno, okoliczne miejscowości obce z typowymi wieżami kościelnymi i Opawę.

 

Obec Stěbořice a rozhledna Šibenice

Stěbořice patří mezi nejstarší obce Opavska. První písemná zmínka je z roku 1220, kdy zde bylo centrum cisterciácké kolonizace širokého okolí. Ovšem v místním lese Háji bylo nalezeno mohutné slovanské velkomoravské pohřebiště z 8. až 9. století, což dokládá mnohem starší osídlení. I okolí obce je proslulé archeologickými nálezy z dávných dob. Současnost nabízí našim obyvatelům příjemné bydlení nedaleko od Opavy (cca 5 km), s širokým občanským vybavením a dobrým dopravním spojením. Naleznou zde obchody s potravinami, hospůdky, lékaře pro děti i pro dospělé, kostel, sportoviště, mnoho kulturních akcí pořádaných místními spolky nebo obcí a přírodu doslova za humny. Oblíbené jsou procházky kolem místních rybníků. Dominantami obce je kostel Narození Panny Marie s nádherně upraveným okolím, zámek s výstavou Z dědictví našich babiček a dědů a nově k nim přibyla i rozhledna Šibenice.

Mezi místními částmi Jamnice a Březová byla na návrší zvaném Šibenice postavena betonová rozhledna stejného jména. Projektant ji navrhl ve stylu předválečných bunkrů, které se zde stavěly na obranu před nacistickým Německem. V nejbližším okolí rozhledny byla rozestavěna soustava dělostřeleckých pevnostní, která se však vlivem dějinných událostí nestihla dokončit. Naše rozhledna má proto připomínat obranné vzepětí československého státu. Na výšku má 12 metrů a cca 60 schodů. Rozhledna je vhodná i pro osoby, které mají strach z výšek. Schodiště je betonové a není skrze ně vidět dolů. Rozhledna se nekymácí, ani za velkého větru.

Přestože se nám někdy může zdát, že Opavsko je bokem hlavního dění, které se odehrává někde daleko, nenechme se zmýlit. I tudy kráčely dějiny. Během výstavby původní tvrze ve 30. letech zde sloužil četař Jan Kubiš. Ze svých vojenských předválečných let, jich nejvíce strávil právě zde a v okolí (Litultovice, Sádek). V době, kdy hlídá výstavbu pevnosti Šibenice, zdaleka netuší, že jej osud nejprve zavane do Anglie a pak už navždy zpět do rodné země, kde pomstí znásilňovaný národ a společně se svým spolubojovníkem Gabčíkem popraví vedoucího představitele zrůdného režimu, třetího muže nacistické Říše, Reinharda Heydricha. I na Jana Kubiše bylo výstavbou této rozhledny vzpomenuto.

Z rozhledny uvidíte Jeseníky s dominantou Pradědu, Velký i Malý Roudný, polskou část Opavské pahorkatiny a při dobrém počasí i vzdálené vrcholky Beskyd. Z blízkého okolí je vidět Cvilín s kostelem i rozhlednou, rozhlednu Hanse Kudlicha v Úvalně, okolní obce s typickými kostelními věžemi a Opavu.

 

Více informací: http://www.steborice.cz/rozhledna-sibenice/

GPS: 49.9536428N, 17.7778664E

 

 

 

Projekt "Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia – II. etapa", CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001366, je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014–2020, Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia.


Projekt „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II.“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001366, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz mikroprojektów Euroregionu Silesia.

 

  stěbořice_cyklisti_cz.pdf

  stěbořice_cyklisti_pl.pdf

  stěbořice_děti_cz.pdf

  stěbořice_děti_pl.pdf

 

 

 

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl