Przejdź do

 

 

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

  1. Nazwa programu Operacyjnego : Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  2. Numer i opis Osi Priorytetowej: I Powszechny dostęp do szybkiego intenetu
  3. Numer i nazwa Działania: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
  4. Nazwa projektu grantowego: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
  5. Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC
  6. Całkowita wartość: 59 975,25 zł
  7. Kwota dofinansowania: 59 975,25 zł

 

Dnia 23.04.2020 r. Gmina Lubomia przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
w rezultacie którego otrzymała grant w kwocie 59 975,25 zł, stanowiący 100% wkładu
z UE. Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.

Z otrzymanych pieniędzy Gmina Lubomia zakupiła 25 laptopów, które w dniu
11.05.2020 r. zostały przekazane do szkół z terenu Gminy, tj.:

- Szkoły Podstawowej im. Brunona Strzałki w Lubomi – 13 szt.,

- Szkoły Podstawowej im. Romana Dworczaka i dr Anny Wróbel w Syryni – 12 szt.

 

Instytucją rozpatrującą wnioski do projektu Zdalna Szkoła jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Natomiast działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zdalna Szkoła

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl