Przedsiębiorco! Czy Twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca powinien dokonać uzupełnienia wpisu w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie w/wym. ustawy.

Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa 19 maja 2018 r.

Po upływie tego terminu przedsiębiorca, którego wpis nie zawiera numeru PESEL zostanie wykreślony z CEIDG.

Opublikowano: 12 kwietnia 2018 11:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 280

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl