Informacja o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubomia

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubomia dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubomia.

  1. Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Zarządzenia nr RO.0050.080.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku Wójta Gminy Lubomia zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Lubomia w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubomia

  1. Termin konsultacaji:

Dzień 03 lipca 2018 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 11 lipca 2018 roku jako dzień ich zakończenia.

  1. Forma konsultacji:

Opinie należy składać na piśmie w terminie określonym w pkt 2 niniejszej informacji w Biurze Obsługi i Informacji (pok. nr 1) Urzędu Gminy w Lubomi ul. Szkolna 1 . W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

  1. Stanowisko merytoryczne:

Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Lubomia tel 32/4516 614 wew. 44.

Zarządzenie oraz projekt uchwały znajduje się w załączniku.

Opublikowano: 03 lipca 2018 09:43

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Zarządzenie Nr RO.0050.080.2018 Wójta Gminy Lubomia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubomia [410.79 KB]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lubomia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych [106.27 KB]

Wyświetleń: 325

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl