Informacja dla mieszkańców Gminy Lubomia

W związku z planowaną na dzień 18 czerwca br. Sesją Rady Gminy Lubomia na której odbędzie się między innymi debata nad raportem o stanie gminy informujemy, że może w niej wziąć udział każdy mieszkaniec gminy pod warunkiem pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego rady najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.

Pisemne zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 20 osób - mieszkańców gminy.

Podstawa prawna: art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.).

Opublikowano: 12 czerwca 2019 11:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 99

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl