Przejdź do

Zmiana terminu złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami

Ważna informacja dla mieszkańców w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Od 6 września 2019 r. zmienił się termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości ma obowiązek  złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Jeżeli  deklaracja zostanie złożona po ustawowym terminie opłata zostanie zmniejszono dopiero od następnego miesiąca.

Wyjątek stanowi zmiana związana ze zmianą deklaracji w przypadku zgonu właściciela lub domownika, w tym przypadku organ może zmniejszyć wysokość zobowiązania do 6 miesięcy wstecz.

Zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty to: wyprowadzenie i wprowadzenia się dodatkowej osoby, urodzenie dziecka, zgon.

Opłatę uiszczają osoby, które zamieszkują faktycznie na terenie Gminy Lubomia, bez znaczenia gdzie są zameldowane.

Opublikowano: 15 stycznia 2020 12:51

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 257

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl