Przejdź do

Nabór uzupełniający – WYNIKI

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz zasadami naboru uzupełniającego poniżej przedstawiamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz osób z tzw. listy uzupełniającej (rezerwowej).

Nabór odbywał się w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
W wyznaczonym czasie złożone zostały 103 wnioski. Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej, merytorycznej oraz technicznej zostały utworzone Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Lista uzupełniająca.

Wnioskodawcy z Listy zakwalifikowanych otrzymają do wypełnienia deklaracje gotowości do podpisania umowy powierzenia grantu zgodnie z Regulaminem.

Wnioskodawcy z Listy uzupełniającej będą mogli wziąć udział w Projekcie w przypadku:
• rezygnacji Wnioskodawcy umieszczonego na Liście zakwalifikowanych,
• wykluczenia Wnioskodawcy z Listy zakwalifikowanych,
• ewentualnych oszczędności w Projekcie, w przypadku dopuszczenia takiej możliwości przez IZ RPO WSL 2014-2020

Lista zakwalifikowanych

Lista uzupełniająca

 

https://dobraenergia.subregion.pl/2020/07/10/nabor-uzupelniajacy-wyniki/

Opublikowano: 13 lipca 2020 09:25

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 138

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl