Przejdź do

AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE GMINY

W dniach 1-30 sierpnia 2020 r.
 
Do 15 października 2020 roku opracowany zostanie Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia.
Dokument, który przygotuje firma z Bielska Białej, będzie zawierał także szczegółową inwentaryzację miejsc, gdzie wykorzystywane są jeszcze produkty zawierające azbest.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie produkty zawierające azbest powinny zostać zneutralizowane do 2032 roku. Władze Gminy Lubomia wszczęły procedurę, która miała wyłonić firmę lub instytucję, która opracuje Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO TEAM Konsulting.
Dokument ma przede wszystkim zawierać informację na temat ilości produktów zawierających azbest, które znajdują się na terenie Gminy. Takie dane pozwolą ustalić nie tylko czas potrzebny na demontaż i utylizację produktów azbestowych, ale także koszt takiej operacji.
Demontażem i utylizacją produktów azbestowych, którymi w zdecydowanej większości są poszycia dachowe, zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Należy jednak pamiętać, iż obowiązek utylizacji odpadów azbestowych spoczywa na właścicielach obiektów. Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubomia jest podstawą do ubiegania się o ewentualne finansowe wsparcie zewnętrzne na utylizację azbestu. W przypadku, gdy samorząd otrzymałby takie dofinansowanie, będzie ono dotyczyć tylko demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest.
Od 1 sierpnia 2020 roku pracownicy firmy EKO TEAM Konsulting rozpoczną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. – Ich zadaniem będzie odwiedzenie niemal wszystkich posesji na terenie gminy, stąd nasza prośba do mieszkańców o umożliwienie wykonania inwentaryzacji.
Pracownicy EKO TEAM będą mieli ze sobą oryginał upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisany przez Wójta Gminy Lubomia.
Ponadto będą mieli identyfikatory z imieniem i nazwiskiem. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami i wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystywania materiałów azbestowych oraz w razie potrzeby wykonanie szacunkowego obmiaru materiału, np. pokrycia dachu. Pracownicy EKO TEAM będą pracować między godziną 10.00 a 18.00.

Opublikowano: 28 lipca 2020 15:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 164

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl