Przejdź do

Stypendium Gminy Lubomia - uaktualnienie

 

STYPENDIA GMINY LUBOMIA - uaktualnienie

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 3 lipca 2020 r., w którym stwierdzono nieważność uchwały Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Lubomia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania Stypendium Gminy Lubomia informujemy w związku z tym, że obowiązuje dotychczasowa uchwała w tej sprawie (Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 listopada 2015 r.).STYPENDIUM GMINY LUBOMIA

 

Wójt Gminy Lubomia, działając na podstawie art. 90t ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty, art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwały nr XXII/140/2020 Rady Gminy Lubomia z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania Stypendium Gminy Lubomia

powiadamia

o możliwości składania wniosków o przyznanie Stypendium Gminy Lubomia za rok szkolny 2019/2020.

Wniosek o stypendium składa rodzic lub opiekun prawny, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o przyznanie stypendium” w Urzędzie Gminy Lubomia, w Biurze Obsługi Klienta
w terminie do 31.07.2020 r.

 

Wzór wniosku oraz Regulamin udzielania Stypendium Gminy Lubomia znajdują się poniżej.

Opublikowano: 23 czerwca 2020 12:18

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Wniosek o przyznanie stypendiów [442.56 KB]

Uchwala w sprawie regulaminu udzielania stypendium Gminy Lubomia [283.87 KB]

Wyświetleń: 455

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl