Przejdź do

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Wójt Gminy Lubomia
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.

        

pn.:  „Przeciwdziałanie przejawom odchylenia od normy społecznej wśród różnych grup społecznych i środowiskowych z terenu Gminy Lubomia w 2020 r. poprzez organizację eventów – imprez, wydarzeń  i uroczystości kulturalno - sportowo - rekreacyjnych”.

Opublikowano: 29 lipca 2020 11:56

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego wzór [63.82 KB]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert [28.78 KB]

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego wzór [45.61 KB]

Wyświetleń: 159

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl