Przejdź do

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lubomia dotyczące składania wniosków przez kluby sportowe o przyznanie dofinansowania na 2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lubomia

dotyczące składania wniosków przez kluby sportowe
o przyznanie dofinansowania na 2021 r.

 

Wójt  Gminy  Lubomia  informuje , że  w  dniu  08  października   2015 r. została  podjęta  Uchwała NR  XIV/86/2015,  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu  wspierania  finansowego  rozwoju  sportowego  na  terenie  Gminy  Lubomia . 

Dotacja  na  realizację  projektu  w  zakresie  rozwoju  sportu  może  być  przyznawana  przez  Wójta  Gminy  Lubomia  na  wniosek  klubu  sportowego, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/86/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 8 października.

 

Przedmiotowy  wniosek  winien   być  złożony  najpóźniej  do  15 sierpnia  2020 r.

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania powinien zawierać:

  1. dane ubiegającego się o wsparcie działalności, w tym informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
  2. zakres działalności podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu;
  3. określenie działalności  na jakie ma być udzielone dofinansowanie;
  4. zakres rzeczowy (opis programu);
  5. miejsca i okres realizacji dofinansowania działalności;
  6. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji, w tym podania oczekiwanej kwoty z budżetu gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazania innych źródeł dofinansowania;
  7. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                WÓJT GMINY

                                                                                                                                                                                             /-/ r.pr. dr Czesław Burek

Opublikowano: 05 sierpnia 2020 08:12

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

druk_wniosku_o_przyznanie_dotacji.docx [20.92 KB]

ogloszenie_o_skladaniu_wnioskow_na_2021.docx [15.68 KB]

Uchwała [307.25 KB]

Wyświetleń: 167

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl