Przejdź do

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą „Program Ochrony Środowiska dla gminy Lubomia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030”

Ogłoszenie

o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą

„Program Ochrony Środowiska dla gminy Lubomia

na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030”

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. Nr 1219 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. Nr 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lubomia

informuje, że w dniach od 5 do 25 października 2020 r. odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla gminy Lubomia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030".

 

Z treścią projektu dokumentu można zapoznać się:

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do dnia 25 października 2020 r.

  • w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lubomia@lubomia.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubomia.

Opublikowano: 02 października 2020 12:28

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Projekt - POŚ Gmina Lubomia na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030 roku [4.45 MB]

Wyświetleń: 48

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl