Wnioski, skargi, petycje

  1. Wójt Gminy, bądź osoba przez Wójta wyznaczona - w każdy wtorek od 13:00 do 16:00. Ponadto po wcześniejszym ustaleniu terminu i zapisaniu się w Sekretariacie Wójta - po godzinach pracy .
  2. Przewodniczący Rady - w każdy wtorek od 15:00 do 16:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
  3. Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Kierownicy Referatów i pracownicy - codziennie, w godzinach pracy Urzędu.

Kategorie:

Wnioski, skargi, petycje

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl