Śluby i rozwody

 

Więcej informacji pod adresem:

OBYWATEL.GOV.PL

 

 

Mężczyzna i kobieta muszę mieć ukończone 18 lat.

osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest zobowiązana :
-przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,
-odpis skrócony Aktu Urodzenia
-wnieść opłatę za sporządzenie Aktu Małżeństwa w wysokości 84 zł.
-podpisać przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Oprócz powyższych dokumentów osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo konkordatowe, czy też cywilne powinna złożyć w pewnych przypadkach:
-KOBIETA - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem 18 lat(mężczyzna musi mieć ukończone 18 lat)
-KOBIETA - MĘŻCZYZNA - odpis Aktu Małżeństwa z adnotacją:
    - o unieważnieniu małżeństwa,
    - o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód.

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

Kierownik: Iwona Musioł

Zastępca kierownika: Joanna Hartman

 

 

osoba odpow. Iwona Musioł

parter, pok. nr 8, tel. 32 451 65 50 wewn. 40

opłata za sporządzenie aktu: 84 zł

Zapewnienie o wstąpieniu w związek małżeński narzeczeni składają razem z powyższymi dokumentami przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w terminach
-ŚLUB KONKORDATOWY - najwcześniej na 3 miesiące przed ślubem,
-ŚLUB CYWILNY - najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej na 1 miesiąc przed ślubem.

telefon kontaktowy: 032 4516128, 032 4516614 w. 40

 

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl