Przejdź do

Usuwanie drzew i krzewów

Więcej informacji pod adresem:

OBYWATEL.GOV.PL

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Kierownik: Kornelia Rumin

 

 

osoba odpow. Sabina Cieślak

parter, pok. nr 3, tel.: 32 451 66 14 wewn. 60

Formularze i załączniki:

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości [docx, 16.31 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia przeciuw [docx, 13.44 KB]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu [docx, 19.2 KB]

Zgoda właściciela (współwłaściciela) [docx, 12.15 KB]

Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa [docx, 15.12 KB]

Jednostka prowadząca:

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl