Przyjęcia do pracy

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Oświaty, Kultury Fizycznej i Sportu

 

 

Kierownik: Joanna Hartman

 


osoba odpow. Monika Jęczmionka

parter, pokój nr 14, tel.: 32 451 66 14 wewn. 50

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl